Bộ Tư pháp kiện toàn lãnh đạo Văn phòng Bộ và Tổng cục Thi hành án dân sự

19/03/2020
Bộ Tư pháp kiện toàn lãnh đạo Văn phòng Bộ và Tổng cục Thi hành án dân sự
Ngày 19/03, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long đã trao Quyết định bổ nhiệm lãnh đạo cấp Vụ cho hai cán bộ nhằm tiếp tục kiện toàn tổ chức và cán bộ Bộ Tư pháp.
Theo đó, đồng Nguyễn Quốc Hoàn, Phó chánh Văn phòng Phụ trách Văn phòng Bộ Tư pháp được bổ nhiệm giữ chức Chánh văn phòng Bộ Tư pháp; đồng chí Nguyễn Ngọc Vũ, Quyền Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục THADS Bộ Tư pháp được bổ nhiệm giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục THADS.
Chúc mừng các cán bộ được bổ nhiệm hôm nay, Bộ trưởng Lê Thành Long nhấn mạnh sự quan trọng, vị trí, vai trò của Văn phòng Bộ, Tổng cục Thi hành án dân sự đồng thời đánh giá cao năng lực, kinh nghiệm của các đồng chí được bổ nhiệm lần này. Bộ trưởng mong rằng, trên cương vị mới, các đồng chí sẽ tiếp tục phát huy năng lực quản lý, chuyên môn, kinh nghiệm cùng với Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ tạo nên những bước phát triển mới, đóng góp vào sự phát triển của Bộ, ngành nói riêng và của đất nước nói chung.
Thay mặt cho các đồng chí được bổ nhiệm, đồng chí Nguyễn Quốc Hoàn cảm ơn Lãnh đạo Bộ đã tin tưởng, tín nhiệm, giao trọng trách, nhiệm vụ mới trong bối cảnh Bộ, ngành ngày càng thực hiện nhiều nhiệm vụ khó và phức tạp. Đồng chí cũng nhận thức rõ phải tiếp tục nỗ lực rất nhiều và cam kết sẽ phấn đấu, rèn luyện hoàn thiện bản thân, tiếp tục xây dựng khối đoàn kết, thống nhất, cùng tập thể đơn vị chung sức vượt qua khó khăn, đóng góp chung cho sự phát triển của Bộ, ngành Tư pháp.
 An Như – Trung tâm Thông tin