Lãnh đạo Bộ Tư pháp trao đổi chuyên đề với cán bộ trung cao cấp của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào

08/11/2019
Lãnh đạo Bộ Tư pháp trao đổi chuyên đề với cán bộ trung cao cấp của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào
Thực hiện Kế hoạch số 225-KH/BTCTW ngày 06/8/2019 của Ban Tổ chức Trung ương về tổ chức các lớp nghiên cứu trao đổi chuyên đề với cán bộ của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, sáng ngày 07/11/2019, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Ban Đối ngoại Trung ương tổ chức lớp nghiên cứu trao đổi các chuyên đề liên quan đến công tác phổ biến giáo dục pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật cho cán bộ của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào sang nghiên cứu, trao đổi chuyên đề đợt 3 tại Việt Nam. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu và Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh là báo cáo viên truyền đạt các chuyên đề tại Hội nghị.
Tham dự Hội nghị có 30 học viên là cán bộ trung cao cấp của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đến từ các cơ quan trong bộ máy Đảng, Nhà nước Lào như Quốc hội, Chính phủ, Tòa án, Viện kiểm sát, các bộ, ngành, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, Sở Tư pháp và các Ban của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.
Với mục đích thông tin cho các cán bộ của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào về các kiến thức pháp luật liên quan đến công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật mà Bộ Tư pháp đang triển khai thực hiện ở Việt Nam hiện nay, đồng chí Phan Chí Hiếu, Thứ trưởng Bộ Tư pháp đã trình bày chuyên đề “Kinh nghiệm trong việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, xây dựng ý thức tôn trọng pháp luật của người dân”, đồng chí Đặng Hoàng Oanh, Thứ trưởng Bộ Tư pháp đã trình bày chuyên đề “Công tác theo dõi thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của đất nước”.
Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự lớp trao đổi nghiên cứu chuyên đề đã chú ý lắng nghe các đồng chí lãnh đạo Bộ Tư pháp trình bày và sôi nổi trao đổi, thảo luận về nội dung các chuyên đề cũng như đặt ra các vấn đề mà Đảng và Nhà nước Lào có thể nghiên cứu vận dụng.
Thay mặt các đại biểu tham dự lớp học, đồng chí Khăm- pheng Vị-lạ-phăn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật, Quốc hội Lào đánh giá cao sự giúp đỡ của Đảng, Chính phủ Việt Nam nói chung, Bộ Tư pháp nói riêng trong việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và bày tỏ sự cảm ơn chân thành tới các đồng chí Lãnh đạo Bộ Tư pháp đã tham gia truyền đạt những kinh nghiệm quý báu của Việt Nam trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật tới các học viên tham dự lớp nghiên cứu.
Cục QLXLVPHC&TDTHPL