Tập huấn nghiệp vụ công tác bảo vệ nền tảng, tư tưởng của Đảng năm 2024

05/07/2024
Tập huấn nghiệp vụ công tác bảo vệ nền tảng, tư tưởng của Đảng năm 2024
Ngày 05/7, Ban Chỉ đạo 35 Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác bảo vệ nền tảng, tư tưởng của Đảng năm 2024. Đồng chí Nguyễn Khánh Ngọc, Thứ trưởng, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Bộ Tư pháp và đồng chí Nguyễn Kim Tinh, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Bộ Tư pháp đồng chủ trì Hội nghị.
Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Kim Tinh, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Bộ Tư pháp đã nhấn mạnh vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng, tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Để làm tốt công tác này, theo đồng chí, yếu tố có tính quyết định là chất lượng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ của đội ngũ cấp uỷ viên, thành viên Ban chỉ đạo, tổ thư ký và đội ngũ cán bộ tham mưu. Vì vậy, Ban Chỉ đạo 35 Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị hôm nay không chỉ nhằm nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, nhiệm vụ của tổ chức đảng, cấp uỷ cơ sở, cán bộ, đảng viên mà còn cung cấp các kiến thúc, kỹ năng, nghiệp vụ nắm bắt tình hình tư tưởng ở đảng bộ, chi bộ; qua đó góp phần giúp công tác bảo vệ nền tảng, tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong Bộ ngày càng tốt hơn.
 

Đồng chí Nguyễn Kim Tinh, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Bộ Tư pháp phát biểu khai mạc Hội nghị.

Để Hội nghị đạt kết quả tốt nhất, đồng chí đề nghị các đại biểu thực hiện tốt nội quy, kỷ luật; tập trung lắng nghe các báo cáo viên trình bày và chủ động nêu ý kiến nếu có vấn đề vướng mắc, chưa rõ. Đồng chí cũng đề nghị các báo cáo viên dành thời lượng sau khi kết thúc chuyên đề để các đại biểu nêu ý kiến trao đổi, thảo luận và giải đáp các vướng mắc về chuyên môn, nghiệp vụ có liên quan.
 

PGS.TS. Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh giới thiệu chuyên đề.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe PGS.TS. Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh giới thiệu chuyên đề “Nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm đối với Chi bộ và Đảng bộ cơ sở về bảo vệ nền tảng, tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác, ngăn chặn, xử lý các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới" và TS. Đoàn Văn Báu, Vụ trưởng Vụ Lý luận chính trị, Ban Tuyên giáo Trung ương giới thiệu chuyên đề “Kỹ năng, nghiệp vụ nắm bắt tình hình tư tưởng ở đảng bộ, chi bộ và việc phòng chống "tự diễn biến", “tự chuyển hoá”, tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong cán bộ, đảng viên; trách nhiệm của Bí thư chi bộ; cấp uỷ viên cơ sở”.
 

TS. Đoàn Văn Báu, Vụ trưởng Vụ Lý luận chính trị, Ban Tuyên giáo Trung ương giới thiệu chuyên đề.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Khánh Ngọc, Thứ trưởng, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Bộ Tư pháp nhấn mạnh, với đặc thù cơ quan bộ, ngành Tư pháp, công tác pháp luật, tư pháp gắn chặt với việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Vì vậy, Ban cán sự Đảng, Đảng ủy, Lãnh đạo Bộ luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với công tác tư tưởng của đảng viên, cũng như việc triển khai Nghị quyết 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới tại Bộ.
 

Đồng chí Nguyễn Khánh Ngọc, Thứ trưởng, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Bộ Tư pháp phát biểu bế mạc Hội nghị.

Trong bối cảnh mới, theo Thứ trưởng, cần tiếp tục quán triệt sâu sắc nền tảng tư tưởng của Đảng, chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và định hướng đổi mới. Đồng thời, Thứ trưởng đề nghị các đồng chí Bí thư, cấp uỷ quán triệt đến các cán bộ, đảng viên về vai trò, nhiệm vụ của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong thời kỳ mới; đặc biệt phải coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục. Các thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ Thư ký, Văn phòng Ban cán sự Đảng chủ động, tích cực tham mưu giúp Ban Chỉ đạo 35 Bộ Tư pháp triển khai tổ chức thành công Kế hoạch hoạt động năm 2024, đưa công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong các hoạt động của Bộ, ngành Tư pháp ngày càng hiệu quả, chất lượng. 
Anh Thư - Trung tâm Thông tin