Tuổi trẻ Cục ĐKQGGDBĐ phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo trong hoạt động chuyên môn

23/03/2024
Tuổi trẻ Cục ĐKQGGDBĐ phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo trong hoạt động chuyên môn
Nhằm thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024) và hưởng ứng chuỗi hoạt động của Tháng Thanh niên năm 2024, sáng ngày 22/3/2024, Chi đoàn Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm đã tổ chức Buổi sinh hoạt Chuyên đề Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo thực hiện tốt phương châm “lấy chuyên môn làm tình nguyện, lấy chuyên môn phục vụ cộng đồng”.
 

 
 
Tại Buổi sinh hoạt, các đoàn viên của Chi đoàn đã được nghe chuyên đề: Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo thực hiện tốt phương châm “lấy chuyên môn làm tình nguyện, lấy chuyên môn phục vụ cộng đồng” do Ban Chấp hành Chi đoàn Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm trình bày.

       

Trên cơ sở nội dung Chuyên đề, các đoàn viên, thanh niên của Chi đoàn Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm đã trao đổi, thảo luận sôi nổi và đề xuất các giải pháp trong thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn được giao gắn với hoạt động công tác Đoàn để góp phần thực hiện có hiệu quả phương châm “lấy chuyên môn làm tình nguyện, lấy chuyên môn phục vụ cộng đồng”. Theo đó, trong thời gian tới Chi đoàn Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm xác định tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp sau:
Một là, cần tranh thủ sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, Lãnh đạo Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm và của Đoàn Bộ Tư pháp cũng như sự phối hợp đồng bộ giữa các Chi đoàn trong việc triển khai thực hiện các chương trình hoạt động, các phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo trẻ”, “3 trách nhiệm”, phong trào “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh” trong Đoàn Bộ.
Hai là, tích cực ra sức thi đua, đảm nhận thực hiện các công trình, phần việc thanh niên, các phong trào “Ba trách nhiệm”, “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh” thiết thực, hiệu quả gắn với chuyên môn, nghiệp vụ, nhiệm vụ của cơ quan. Qua đó đã thể hiện vai trò trách nhiệm của tuổi trẻ, tạo nên khí thế thi đua sôi nổi, góp phần vào thành tích chung của tuổi trẻ Bộ Tư pháp.
Ba là, chủ động tham mưu với cấp ủy và lãnh đạo đơn vị tạo điều kiện trong công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đoàn viên, thanh niên; tạo môi trường thuận lợi để đoàn viên tu dưỡng, phấn đấu trong công tác, học tập và rèn luyện.
Bốn là, kịp thời định hướng, phát động và cổ vũ các ý tưởng, sáng kiến trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ của đoàn viên, thanh niên. Qua đó, phát hiện, bồi dưỡng, tôn vinh và nhân rộng những gương điển hình trong đơn vị.