Đảng ủy Bộ Tư pháp vinh dự nhận bằng khen của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

15/11/2023
Đảng ủy Bộ Tư pháp vinh dự nhận bằng khen của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương
Ngày 14/11, tại Hà Nội, Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” (Nghị quyết 35).
Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương; Đồng chí Nguyễn Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo 35 Đảng bộ Khối, Tổ Thư ký Ban Chỉ đạo 35 Đảng bộ Khối, lãnh đạo các ban, đơn vị thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo 35 Bộ Thông tin và Truyền thông, Tổ Thư ký Ban Chỉ đạo 35 Bộ Thông tin và Truyền thông ;  các đồng chí đại diện thường trực cấp ủy trực thuộc, Ban Chỉ đạo 35 các ban, bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội Trung ương.
Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Khối, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nêu rõ, trong 5 năm qua, hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 Đảng bộ Khối và Ban Chỉ đạo 35 các đảng uỷ trực thuộc ngày càng nề nếp, chất lượng, hiệu quả, từng bước được nâng lên rõ rệt. Đảng uỷ Khối đã ban hành hệ thống các văn bản, đề ra các giải pháp hiệu quả nhằm tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Đồng thời, tập trung chỉ đạo, tổ chức học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị góp phần giúp nhận thức của các cấp uỷ và đội ngũ cán bộ đảng viên trong Đảng bộ Khối.
Tại Hội nghị, các đại biểu đại diện các đảng ủy: Bộ Ngoại giao, Bộ Thông tin và Truyền thông, Cơ quan Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam…đã trình bày tham luận. Các tham luận đã nhấn mạnh vai trò, trách nhiệm của các tổ chức đảng, của cán bộ, đảng viên trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; khẳng định đây là nhiệm vụ vô cùng quan trọng, cấp bách gắn liền với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của mỗi cơ quan, đơn vị.
 
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
 
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương đề nghị, trong thời gian tới, Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương cần tiếp tục đi đầu, dẫn dắt, đổi mới nâng cao chất lượng về nhận thức, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới, đây là vấn đề cần được thực hiện thường xuyên, liên tục. Đồng thời nhấn mạnh: Phải kiên định kế thừa và phát triển sáng tạo Chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Trong công tác xây dựng Đảng, cần tiếp tục phát huy những kết quả đạt được gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Nghị quyết 35 và thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thực hiện  nêu gương của cấp uỷ một cách đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả và đổi mới, sáng tạo hơn.
 
Các đại biểu tham dự Hội nghị
 
Với tinh thần quyết liệt, chủ động, sáng tạo, trách nhiệm, đồng chí Nguyễn Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương lĩnh hội, tiếp thu sâu sắc các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và nhấn mạnh: Để tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong Đảng bộ Khối, Ban Chỉ đạo 35 Đảng bộ Khối và cấp ủy các cấp cần tiếp tục quán triệt đầy đủ, sâu sắc đến cán bộ, đảng viên, nhất là cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy nội dung Nghị quyết số 35 và các chủ trương khác về công tác xây dựng Đảng; thường xuyên nắm diễn biến tư tưởng và dư luận xã hội, tập trung xử lý các vấn đề tư tưởng mới phát sinh ngay từ chi bộ. Cấp ủy các cấp, nhất là cấp ủy các cơ quan báo chí, truyền thông cần tiếp tục triển khai, thực hiện hiệu quả hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục. Bên cạnh đó, tăng cường lan tỏa, biểu dương các tập thể và cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm “lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”, “lấy tích cực, đẩy lùi tiêu cực”…góp phần xây dựng Đảng bộ Khối ngày càng trong sạch, vững mạnh.
Tại Hội nghị, Đảng ủy Bộ Tư pháp vinh dự là một trong 20 tập thể được Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị./.
 
Nguyễn Thái Hà – Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ Tư pháp