Chi bộ Cục con nuôi: Tích cực tham gia vào công tác xây dựng đảng của Đảng bộ Tư pháp

12/08/2022
Chi bộ Cục con nuôi: Tích cực tham gia vào công tác xây dựng đảng của Đảng bộ Tư pháp
Ngày 12/8, Cục Con nuôi, Bộ Tư pháp đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025. Đồng chí Nguyễn Kim Tinh, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp dự và chỉ đạo Đại hội. Đồng chí Đỗ Xuân Lân, Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể, đồng chí Cao Xuân Thủy, Phó Chánh văn phòng Đảng - Đoàn thể cùng dự. Đồng chí Đặng Trần Anh Tuấn, Bí thư Chi bộ Cục Con nuôi điều hành Đại hội. Dự Đại hội còn có đại diện một số Chi bộ thuộc Bộ Tư pháp.
Tại Đại hội, đồng chí Đặng Trần Anh Tuấn, Bí thư Chi bộ Cục cho biết, trong nhiệm kỳ 2020 - 2022, công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của cấp ủy liên tục có sự đổi mới, chủ động, mở rộng và linh hoạt bám sát chương trình, kế hoạch, định hướng công tác tư pháp nhiệm kỳ 2020-2025 và nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp các năm 2020-2022. Chi ủy lãnh đạo quyết liệt nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế và chính sách về nuôi con nuôi; công tác quản lý nhà nước về nuôi con nuôi được tăng cường hiệu lực, hiệu quả; công tác giải quyết hồ sơ nuôi con nuôi được thực hiện bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật, công khai, kịp thời, không để xảy ra sai phạm nào; thực hiện tốt vai trò là cơ quan thường trực của Cơ quan Trung ương về nuôi con nuôi quốc tế của Việt Nam, duy trì tốt mối quan hệ hợp tác với các tổ chức quốc tế, các nước có quan hệ hợp tác trong lĩnh vực nuôi con nuôi với Việt Nam...
 
 
Các công tác khác như: giáo dục chính trị, tư tưởng; thực hiện Chỉ thị 05 CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết TW 4 khóa XII; tác xây dựng Đảng; kiểm tra giám sát; lãnh đạo các đoàn thể quần chúng đều đạt được kết quả. Trong đó, công tác học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng luôn được Chi bộ quan tâm, coi trọng. Dưới sự lãnh đạo sát sao của Chi ủy, công tác này có sự đổi mới và đạt được nhiều kết quả đáng mừng với sự tham gia đông đảo công chức, đảng viên trong đơn vị. Hằng tháng, thông qua các buổi họp Chi bộ các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng, của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, của Đảng ủy Bộ Tư pháp đều được quán triệt trong chi bộ, nhất là Nghị quyết của Đại hội XIII của Đảng; tạo sự thống nhất nhận thức và hành động trong chi bộ.
Nhiệm kỳ 2022-2025 Chi bộ quán triệt thực hiện văn kiện Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng Bộ Bộ Tư pháp, tiếp tục thực hiện các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chỉ thị của Bộ Chính trị, Nghị quyết của Đảng ủy Khối và các nghị quyết của Đảng bộ Bộ Tư pháp. Xác định rõ chức năng, nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị, căn cứ vào phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2020-2025, phương hướng, mục tiêu chung của Chi bộ, nhiệm kỳ 2022-2025 là đoàn kết, trách nhiệm, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, phát triển, phấn đấu nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, giữ vững danh hiệu Chi bộ trong sạch, vững mạnh, 100% đảng viên xếp loại đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ.
 
 
Ghi nhận và đánh giá cao các kết quả công tác mà Chi bộ Cục Con nuôi đã đạt được, đồng chí Nguyễn Kim Tinh, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy đã điểm lại một số kết quả nổi bật của Chi bộ, trong đó có nhấn mạnh, Chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt vai trò là cơ quan thường trực của Cơ quan Trung ương về nuôi con nuôi quốc tế của Việt Nam. Về công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ mới, đồng chí Kim Tinh đánh giá, nhân sự Chi ủy đảm bảo đủ tiêu chuẩn, chất lượng, số lượng, có cấu hợp lý, có năng lực thực tiễn đảm bảo bằng kết quả công việc. Về nhiệm vụ Chi ủy mới sau Đại hội, đồng chí Kim Tinh đã lưu ý một số vấn đề, trong đó đề nghị Chi bộ tiếp tục coi trọng công tác chính trị tư tưởng, thường xuyên nắm bắt đầy đủ diễn biến tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, công tác bảo vệ chính trị nội bộ; quan tâm công tác rèn luyện, quản lý và phát triển đảng viên, đồng thời tích cực tham gia vào công tác xây dựng đảng của Đảng bộ Tư pháp...
 
 
Tại Đại hội, Chi bộ Cục Con nuôi đã ra bầu Bí thư, Phó Bí thư và Chi ủy viên Chi bộ nhiệm 2022-2025, gồm các đồng chí sau theo thứ tự sau: đồng chí Đặng Trần Anh Tuấn, Phan Đăng Kiên và Bùi Thị Thu Hằng.
 
An Như