Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực tổ chức thành công Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022

26/03/2020
Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực tổ chức thành công Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022
Sáng ngày 26/3, Đại hội Chi bộ Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực nhiệm kỳ 2020 – 2022 diễn ra với sự tham dự của đồng chí Nguyễn Kim Tinh, Phó bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp.
Điều hành Đại hội là Chi ủy nhiệm kỳ 2017 – 2020 gồm các đồng chí: Cục trưởng Nguyễn Công Khanh, Bí thư; Phó cục trưởng Nguyễn Thanh Hải, Phó bí thư và Phó cục trưởng Trần Thị Lệ Hoa, Chi ủy viên.
Báo cáo kết quả nhiệm kỳ 2017 – 2020 đồng chí Nguyễn Công Khanh cho biết, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực có 25 đảng viên trong đó có 24 đảng viên chính thức và 1 đảng viên dự bị. Trong nhiệm kỳ 2017 – 2020, Chi bộ Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực đã thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ của một tổ chức cơ sở đảng, lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, có hiệu quả hoạt động của đơn vị; luôn chấp hành đúng đường lối chỉ đạo của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Trong nhiệm kỳ vừa qua, hằng năm Chi bộ đều được Đảng Bộ Bộ Tư pháp công nhận là hoàn thành xuất sắc, hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Chi ủy đã cố gắng đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách và lề lối làm việc; Bí thư chi bộ lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị, luôn chủ động trao đổi ý kiến, mạnh dạn phân cấp, phân quyền cho Phó Bí thư chi bộ và Chi ủy viên, kiểm tra đánh giá kết quả, hiệu quả đối với từng việc; Chi ủy luôn chú trọng nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tư tưởng gắn với việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị ở mỗi đơn vị; Thực hiện nề nếp chế độ thông tin báo cáo, quan tâm ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý văn bản;…
 
Ghi nhận những thành tích của Chi bộ Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực trong nhiệm kỳ vừa qua, Phó bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp Nguyễn Kim Tinh đề nghị trong nhiệm kỳ mới, Chi ủy tiếp tục quan tâm, chỉ đạo đề tìm ra các giải pháp khắc phục những hạn chế, nghiêm túc tổ chức thảo luận, nghiên cứu và hoàn thiện báo cáo gửi về Văn phòng Đảng, Đoàn thể. Các đảng viên trong Cục tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, tích cực tham gia công tác Đảng của Đảng ủy Bộ Tư pháp. Đồng thời, đồng chí cũng yêu cầu Chi ủy tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong việc thực hiện chuẩn mực đạo đức cán bộ, đảng viên theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Sau thời gian làm việc nghiêm túc, trách nhiệm Đại hội đã bầu Chi ủy, Bí thư, Phó bí thư Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực nhiệm kỳ 2020 – 2022 gồm 5 đồng chí theo đó có đồng chí Nguyễn Công Khanh, Bí thư Chi bộ và đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó bí thư Chi bộ.

Nhân dịp này, thay mặt Chi ủy Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực nhiệm kỳ 2020 – 2022, đồng chí Nguyễn Công Khanh gửi lời cảm ơn đến đồng chí Nguyễn Kim Tinh nói riêng và Đảng ủy Đảng Bộ Tư pháp nói chung vì đã luôn quan tâm, giúp đỡ, chỉ đạo sát sao, kịp thời giúp Chi ủy hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng chí bày tỏ mong muốn, trong nhiệm kỳ mới Chi ủy sẽ tiếp tục được sự quan tâm, chỉ đạo từ Đảng ủy Bộ để công tác Đảng của Chi ủy gặt hái được nhiều thành công hơn nữa.
 Ngọc Dung - Trung tâm thông tin