Công đoàn Bộ Tư pháp kiểm tra công tác công đoàn tại Cục Kế hoạch - Tài chính

08/07/2019
Công đoàn Bộ Tư pháp kiểm tra công tác công đoàn tại Cục Kế hoạch - Tài chính
Thực hiện Kế hoạch số 17/KH-CĐBTP ngày 12/02/2019 của Công đoàn Bộ Tư pháp về công tác kiểm tra công đoàn năm 2019, ngày 05/7, Đoàn kiểm tra của Công đoàn Bộ Tư pháp do bà Tạ Thị Tài, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Bộ Tư pháp làm trưởng đoàn cùng các thành viên Ủy ban Kiểm tra đã tổ chức kiểm tra công tác công đoàn tại Cục Kế hoạch – Tài chính. Cùng tham dự buổi kiểm tra với Đoàn kiểm tra và Ban chấp hành Tổ công đoàn đơn vị được kiểm tra. Về phía Công đoàn Bộ Tư pháp còn có đồng chí Khương Thị Thanh Huyền - Chủ tịch Công đoàn Bộ Tư pháp và về phía đơn vị được kiểm tra có đồng chí Phan Anh Tuấn, Bí thư Chi bộ, Quyền Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính tham dự.
Tại buổi kiểm tra, sau khi nghe đơn vị được kiểm tra báo cáo về công tác công đoàn của đơn vị trong năm 2018 và 06 tháng đầu năm 2019, ý kiến trao đổi giữa các thành viên Đoàn kiểm tra với đơn vị được kiểm tra; ý kiến của đồng chí Phan Anh Tuấn đại diện cấp ủy, lãnh đạo đơn vị, đồng chí Tạ Thị Tài thay mặt Đoàn kiểm tra đánh giá: Trong năm 2018 và 06 tháng đầu năm 2019, Tổ công đoàn Cục Kế hoạch - Tài chính đã triển khai toàn diện, hiệu quả các nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức Công đoàn theo đúng Điều lệ Công đoàn Việt Nam, được lãnh đạo và cấp ủy Đảng đơn vị ghi nhận, đánh giá cao. Hoạt động công đoàn của đơn vị có nhiều đổi mới, sáng tạo trong việc giáo dục chính trị, tư tưởng, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các đoàn viên công đoàn của đơn vị. Đặc biệt Công đoàn Cục Kế hoạch - Tài chính đã chủ động, tích cực tham gia cùng với Thủ trưởng đơn vị trong việc bảo đảm thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách về tiền lương, nghỉ phép, chế độ làm thêm giờ, chế độ thai sản, thi đua, khen thưởng, kỷ luật, công tác quy hoạch, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng … đối với người lao động trong đơn vị. Công tác thu nộp đoàn phí được đơn vị triển khai nghiêm túc và đầy đủ. Đoàn kiểm tra cũng đánh giá cao sự quan tâm, hỗ trợ của Thủ trưởng, lãnh đạo Cục Kế hoạch - Tài chính đối với công tác công đoàn và xác định đây là một trong  những nhân tố góp phần tích cực vào thành tích chung trong hoạt động công đoàn của Cục Kế hoạch – Tài chính.
Bên cạnh những kết quả đạt được, Đoàn kiểm tra cũng đề nghị công đoàn Cục Kế hoạch - Tài chính cần làm tốt hơn công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến đoàn viên công đoàn, nhất là tuyên truyền về vị trí, vai trò của công đoàn trong hoạt động của đơn vị; tăng cường nắm bắt tư tưởng và có biện pháp động viên công chức, viên chức, người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ngoài ra, Đồng chí Khương Thị Thanh Huyền - Chủ tịch Công đoàn cũng đề nghị Tổ công đoàn Cục Kế hoạch - Tài chính cần phối hợp với Thủ trưởng đơn vị đẩy mạnh thực hiện tốt hơn các cuộc vận động, các phòng trào thi đua do Công đoàn phát động như:  Phong trào “ Xây dựng cơ quan văn hóa, ngày làm việc 8 giờ, chất lượng, hiệu quả”, cuộc vận động “ Xây dựng người cán bộ công chức, viên chức: Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo; tăng cường phối hợp thực hiện tốt quy chế dân chủ trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp; công đoàn đơn vị báo cáo cấp ủy sớm thực hiện các thủ tục và lựa chọn nhân sự Ban Châp hành, Ủy ban Kiểm tra Công đoàn đề nghị nâng cấp từ Tổ công đoàn lên Công đoàn cơ sở trên cơ sở sáp nhập giữa công đoàn của Cục Kế hoạch - Tài chính và công đoàn Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và mua sắm tài sản tập trung thuộc Bộ Tư pháp để Công đoàn đơn vị chủ động và phát huy tốt hơn vai trò của mình đối với một đơn vị đã được nâng cấp từ Vụ Kế hoạch – Tài chính lên thành Cục Kế hoạch – Tài chính theo Nghị định của Chính phủ.
Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Bộ