Cán bộ, công chức, viên chức Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thực hiện giao ước thi đua "Xây dựng cơ quan văn hoá và ngày làm việc 8 giờ có chất lượng, hiệu quả"

06/11/2007
Hưởng ứng phong trào thi đua "Xây dựng cơ quan văn hoá và ngày làm việc 8 giờ có chất lượng, hiệu quả" do Công đoàn Bộ Tư pháp phát động, Tổ Công đoàn và Lãnh đạo Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm đã ký kết giao ước thi đua "Xây dựng cơ quan văn hoá và ngày làm việc 8 giờ có chất lượng, hiệu quả".

Theo đó, nhằm mục đích nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, chấp hành nghiêm chỉnh kỷ luật lao động, kỷ luật hội họp, đồng thời xây dựng phong cách ứng xử văn minh, lịch sự trong mỗi cán bộ, công chức, viên chức của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh và đội ngũ cán bộ có phẩm chất đạo đức tốt, có đủ trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

Theo nội dung của Giao ước thi đua, cán bộ, công chức, viên chức của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm cam kết thực hiện những quy định sau:

Về thời giờ làm việc: đảm bảo đúng 8 giờ làm việc vàng ngọc, đến và ra về trụ sở đúng giờ quy định.  Nếu nghỉ 1/2 ngày báo cáo phụ trách Phòng, Trung tâm; Nghỉ 1 - dưới 3 ngày báo cáo lãnh đạo Cục và nghỉ 3 ngày trở lên phải có sự đồng ý của Vụ Tổ chức cán bộ.

Về trang phục thường ngày: khi đến trụ sở, cán bộ, công chức, viên chức phải ăn mặc gọn gàng, lịch sự (không mặc quần bò, áo phông). Ra, vào cơ quan phải đeo thẻ làm việc. Trong những cuộc họp trọng thể, tiếp khách nước ngoài thì mặc lễ phục.

Thực hiện đúng quy định tại Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ: Không lập bàn thờ, không thắp hương trong phòng làm việc.

Không hút thuốc lá trong phòng làm việc. Không sử dụng đồ uống có cồn trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa, trừ trường hợp liên hoan, lễ tết.

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng tài sản của cơ quan. Trao đổi điện thoại ngắn gọn, đúng trọng tâm công việc. Không sử dụng điện thoại và các tài sản khác của cơ quan vào việc riêng. Tắt điện khi ra khỏi phòng làm việc, trước khi ra về. Sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả văn phòng phẩm, điện, nước, xăng xe ô tô, máy tính (tắt máy tính khi không sử dụng).

Trong giao tiếp, ứng xử, cán bộ, công chức phải có thái độ lịch sự, tôn trọng, ngôn ngữ giao tiếp phải có văn hóa, không nói to trong công sở. Thân thiện, trung thực, hợp tác trong quan hệ với đồng nghiệp.

Trong thực hiện công việc: hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Tham gia đầy đủ các chương trình bồi dưỡng, đào tạo. Thực hiện tốt cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh do Chi bộ và Tổ công đoàn phát động.

Tổ Công đoàn và Lãnh đạo Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm phát động phong trào thi đua từ ngày 01 tháng 11 năm 2007 đến ngày 28 tháng 7 năm 2010 tiến hành tổng kết phong trào thi đua, bình xét khen thưởng các cá nhân, đơn vị xuất sắc trên cơ sở các chỉ tiêu cam kết thi đua của từng Phòng, Trung tâm. Trong quá trình thực hiện tùy theo các nội dung thi đua sẽ tiến hành việc sơ kết và khen thưởng theo định kỳ.

 Hoàng Thị Ngọc Phượng