Trường CĐ Luật miền Nam phối hợp với Sở TP tỉnh An Giang khai giảng Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch

26/03/2024
Trường CĐ Luật miền Nam phối hợp với Sở TP tỉnh An Giang khai giảng Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch
Sáng ngày 25/3/2024, Trường Cao đẳng Luật miền Nam đã phối hợp Sở Tư pháp tỉnh An Giang tổ chức Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch cho công chức làm công tác hộ tịch tại UBND cấp xã và cấp huyện của tỉnh An Giang.
Tham dự buổi Lễ có ThS. Cao Thanh Sơn - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh An Giang, ThS. Nguyễn Duy Quốc - Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Luật miền Nam cùng công chức, viên chức chuyên môn của 02 đơn vị và  hơn 170 học viên là công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã, cấp huyện của tỉnh An Giang.
Lớp Bồi dưỡng diễn ra trong 06 ngày, từ ngày 25 đến ngày 30/3/2024 tại Sở Tư pháp tỉnh An Giang. Đội ngũ báo cáo viên là những giảng viên, người có trình độ, chuyên môn nghiệp vụ đang công tác tại Trường và các cơ quan tư pháp. Nội dung bồi dưỡng thực hiện theo quy định tại Quyết định số 1368/QĐ-BTP ngày 17/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch, bao gồm các chuyên đề như: Tổng quan về hộ tịch và quản lý nhà nước về hộ tịch; đăng ký khai sinh; đăng ký kết hôn và cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân; đăng ký nuôi con nuôi; đăng ký khai tử; đăng ký kết hôn và cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân; đăng ký giám hộ, nhận cha mẹ con; ghi vào sổ hộ tịch việc thay đổi hộ tịch; đăng ký nuôi con nuôi; kỹ năng giao tiếp và công tác tiếp dân trong đăng ký, quản lý hộ tịch.
Ngoài việc truyền đạt kiến thức cũng như hướng dẫn kỹ năng, nghiệp vụ, học viên tham gia lớp bồi dưỡng còn được tương tác, trao đổi với báo cáo viên nhằm tháo gỡ, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn công việc, góp phần ngày càng nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác hộ tịch của tỉnh An Giang.