​Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Bộ Tư pháp tiếp Cố vấn đặc biệt của Thủ tướng Nhật Bản

16/09/2022
​Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Bộ Tư pháp tiếp Cố vấn đặc biệt của Thủ tướng Nhật Bản
Chiều ngày 14/9, được sự ủy quyền của Lãnh đạo Bộ Tư pháp, ông Nguyễn Thanh Tú, Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế đã tiếp ông NAKATANI Gen, Cố vấn đặc biệt của Thủ tướng Nhật Bản (nguyên Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản) - cùng ông WATANABE Shige, Phó Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam và các đại biểu đến từ Bộ Ngoại giao Nhật Bản, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam. Tham gia buổi tiếp, về phía Bộ Tư pháp còn có các công chức của Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Vụ Hợp tác quốc tế và Vụ Pháp luật quốc tế .
Tại buổi tiếp, hai bên đã trao đổi các vấn đề liên quan đến xây dựng và thực thi Kế hoạch hành động quốc gia (NAP) về thực hành kinh doanh có trách nhiệm (RBP). Nhật Bản vào tháng 10 năm 2020 đã ban hành Kế hoạch này; gần đây, ngày 15/9/2022, đã ban hành Hướng dẫn về kinh doanh có trách nhiệm trong chuỗi cung ứng để triển khai NAP và đang có chương trình hỗ trợ một số quốc gia tăng cường thực hành kinh doanh có trách nhiệm nhằm ngăn chặn, giảm thiểu các hành vi kinh doanh thiếu trách nhiệm của doanh nghiệp, gây ảnh hưởng đến các mục tiêu phát triển bền vững. Với vai trò là cố vấn đặc biệt của Thủ tướng Nhật Bản KISHIDA, ông NAKATANI quan tâm tới Đề án ban hành Chương trình hành động quốc gia hoàn thiện chính sách và pháp luật nhằm thúc đẩy thực hành kinh doanh có trách nhiệm tại Việt Nam do Bộ Tư pháp được giao chủ trì xây dựng theo yêu cầu của Chính phủ tại Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 30/8/2021 (về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026 thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025).
Ông Nguyễn Thanh Tú đã thông tin tới phía Nhật Bản một số kết quả của quá trình xây dựng Đề án, vấn đề nâng cao nhận thức cũng như hành động về thực hành kinh doanh có trách nhiệm mà Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII đã xác định, nhằm tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành cũng như một số cam kết quốc tế có liên quan, như Hiệp định CPTPP, EVFTA…, lộ trình hoàn thiện Đề án để trình Thủ tướng Chính phủ ban hành trong năm 2023 theo Nghị quyết số 99/NQ-CP.
 
Để có được một Kế hoạch hành động quốc gia có chất lượng, hợp lý, khả thi, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, qua đó đóng góp tích cực cho việc hoàn thiện chính sách, pháp luật liên quan cũng như nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật về thực hành kinh doanh có trách nhiệm, kinh nghiệm từ phía Nhật Bản về vấn đề này là rất quý báu. Ông Nguyễn Thanh Tú hy vọng hai bên có thể mở ra quan hệ hợp tác trong thúc đẩy thực hành kinh doanh có trách nhiệm (có thể tương tự như hợp tác pháp luật trong dự án JICA), qua đó góp phần thúc đẩy sự hợp tác và phát triển bền vững kinh tế-xã hội và thương mại, đầu tư giữa doanh nghiệp hai nước.
Kết thúc buổi tiếp, ông NAKATANI và ông Nguyễn Thanh Tú hy vọng hai bên sẽ có các hoạt động tiếp theo nhằm thúc đẩy hợp tác về thực hành kinh doanh có trách nhiệm hướng tới các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp quốc.