Ứng dụng sản phẩm nghiên cứu khoa học để phục vụ sự nghiệp phát triển đất nước

18/05/2020
Ứng dụng sản phẩm nghiên cứu khoa học để phục vụ sự nghiệp phát triển đất nước
Đây là lời nhấn mạnh của Viện trưởng Viện Khoa học pháp lý, TS. Nguyễn Văn Cương trong Hội thảo về “Những thành tựu nghiên cứu của một số đề tài khoa học cấp Bộ đã được bảo vệ trong thời gian gần đây” nhân dịp kỉ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức chiều ngày 18/5.
Báo cáo tóm tắt các kết quả nghiên cứu khoa học của Bộ Tư pháp năm 2019, Viện trưởng Viện Khoa học pháp lý, TS. Nguyễn Văn Cương cho biết, công tác nghiên cứu khoa học đã bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của Bộ, ngành, góp phần làm rõ các khía cạnh lý luận và thực tiễn cải cách, đổi mới ở nước ta liên quan tới nhà nước pháp quyền XHCN, xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, xây dựng ngành. Các đề tài, nhiệm vụ nghiên cứu đã trực tiếp cung cấp thêm cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc hoàn thiện thể chế và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về xây dựng và thi hành pháp luật, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, thi hành án dân sự..., đồng thời đóng góp nhiều kết quả trong việc giải quyết một số vấn đề mới phát sinh.

Tại Hội thảo, đại diện Ban chủ nhiệm các đề tài đã công bố kết quả nghiên cứu với một số nhiệm vụ khoa học cấp Bộ, bao gồm 4 đề tài, đó là: “Nghiên cứu xây dựng những định hướng chính sách lớn hoàn thiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính”; “Các biện pháp nâng cao hiệu quả hiệu quả thu hồi tài sản cho nhà nước trong các vụ án tham nhũng”; “Công ước La Hay năm 1980 về khía cạnh dân sự của hành vi bắt cóc trẻ em. Kinh nghiệm quốc tế về gia nhập, thực thi và các đề xuất đối với Việt Nam”; “Phân công, phối hợp và kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện quyền tư pháp theo tinh thần Hiến pháp năm 2013”. Các đại biểu tham dự Hội thảo cũng đã tham gia trao đổi, thảo luận và và đặt câu hỏi nhằm tháo gỡ một số vấn đề còn vướng mắc liên quan đến các đề tài khoa học.

Hội thảo được tổ chức đúng dịp kỉ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5. Nhân dịp này, Viện trưởng Viện Khoa học pháp lý, TS. Nguyễn Văn Cương đã gửi lời chúc mừng và cảm ơn chân thành đến các chuyên gia, nhà khoa học vì hoàn thành xuất sắc các đề tài khoa học cấp Bộ, góp phần cống hiến các sản phẩm khoa học có giá trị cho Bộ, ngành Tư pháp nói riêng và đất nước nói chung. TS. Nguyễn Văn Cương cũng bày tỏ mong muốn trong thời gian tới các chuyên gia, nhà khoa học sẽ tiếp tục đồng hành, theo đuổi những ý tưởng nghiên cứu mới để đóng góp hơn nữa cho sự nghiệp phát triển đất nước, nhất là trong thời đại công nghệ 4.0 như hiện nay.
Ngọc Dung - Trung tâm Thông tin