Tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trong xuất bản các xuất bản phẩm phục vụ ngành Tòa án năm 2020

14/02/2020
Tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trong xuất bản các xuất bản phẩm phục vụ ngành Tòa án năm 2020
Ngày 13/02, tại trụ sở Nhà xuất bản Tư pháp, Đoàn công tác của Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học, Tòa án nhân dân tối cao do đồng chí Nguyễn Chí Công - Vụ trưởng, đồng chí Ngô Văn Nhạc, Phó Vụ trưởng dẫn đầu, cùng tập thể cán bộ chủ chốt của Vụ đã thăm, làm việc với Nhà xuất bản Tư pháp nhằm thảo luận, thống nhất các giải pháp, nhiệm vụ cụ thể trong xuất bản các xuất bản phẩm phục vụ công tác của ngành Tòa án năm 2020. Tiếp và làm việc với Đoàn, về phía Nhà xuất bản Tư pháp có đồng chí Hồ Quang Huy, Giám đốc Nhà xuất bản Tư pháp, đồng chí Quách Văn Dương, Phó Giám đốc và tập thể cán bộ chủ chốt của Nhà xuất bản Tư pháp.
Thay mặt tập thể công chức, viên chức, người lao động Nhà xuất bản Tư pháp, đồng chí Hồ Quang Huy, Giám đốc Nhà xuất bản bày tỏ vui mừng được đón đồng chí Vụ trưởng, các đồng chí cán bộ chủ chốt của Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học Tòa án nhân dân tối cao đến thăm, làm việc với Nhà xuất bản Tư pháp, đồng thời chúc tập thể Vụ tiếp tục gặt hái được nhiều thành công, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được ngành Tòa án giao trong năm 2020. Đồng chí Giám đốc Hồ Quang Huy cũng đã khái quát chức năng, nhiệm vụ cơ bản của Nhà xuất bản Tư pháp, mô hình tổ chức, vị trí, vai trò của Nhà xuất bản trong Bộ, ngành Tư pháp và trong hệ thống các nhà xuất bản ở Việt Nam. Điểm lại những kết quả phối hợp công tác giữa 02 đơn vị trong năm 2019, trong đó nổi bật là việc xuất bản thành công cuốn sách “Án lệ và bình luận” (quyển 1), cuốn “Giải đáp một số vấn đề về nghiệp vụ năm 2018 - 2019” với số lượng phát hành lớn, nhận được sự quan tâm đặc biệt của bạn đọc trong cả nước, trong đó đặc biệt là các cơ quan thuộc hệ thống tòa án từ Trung ương tới địa phương, các cơ quan tư pháp khác…Với tiềm năng, thế mạnh sẵn có, với sự nỗ lực, quyết tâm của cả 02 đơn vị, đồng chí Giám đốc hy vọng trong năm 2020 mối quan hệ hợp tác trong công tác xuất bản các xuất bản phẩm phục vụ ngành Tòa án sẽ tiếp tục thu được những kết quả tốt đẹp, góp phần nâng cao năng lực, trình độ giải quyết các tranh chấp của hệ thống Tòa án, từ đó góp phần thực hiện thắng lợi Chiến lược cải cách tư pháp của Đảng và Nhà nước ta.
Thay mặt Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học Tòa án nhân dân tối cao, đồng chí Nguyễn Chí Công - Vụ trưởng trân trọng cảm ơn tình cảm, trách nhiệm của Nhà xuất bản Tư pháp trong công tác phối hợp giữa 02 đơn vị thời gian qua. Với vai trò là cơ quan tham mưu giúp Chánh án Tòa án nhân dân tối cao trong công tác xây dựng kế hoạch và đề xuất chương trình xây dựng luật, pháp lệnh; bảo đảm tính thống nhất trong xét xử, tổng kết thực tiễn xét xử và phát triển án lệ; hệ thống hóa, pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật về tổ chức và hoạt động của Tòa án nhân dân; xây dựng tài liệu tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật về tố tụng, về tổ chức và hoạt động của Tòa án nhân dân; là cơ quan thường trực của Hội đồng khoa học Tòa án nhân dân tối cao…, Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với Nhà xuất bản Tư pháp để tiếp tục cho ra đời những xuất bản phẩm đa dạng về nội dung, bảo đảm tính ứng dụng cao trong thực tiễn, là nguồn tài liệu phục vụ cho công tác nghiên cứu, xét xử trong toàn ngành Tòa án, qua đó góp phần nâng cao năng lực cho Hội thẩm, thẩm phán, thư ký tòa và công chức, viên chức trong ngành, cũng như đáp ứng nhu cầu bạn đọc trong toàn xã hội, qua đó góp phần tác động đến nhận thức và nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật. Đánh giá cao năng lực, tính chuyên nghiệp, thiện chí của Nhà xuất bản Tư pháp, đồng chí Vụ trưởng Nguyễn Chí Công khẳng định Nhà xuất bản Tư pháp thực sự là địa chỉ tin cậy để Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học gửi gắm, liên kết xuất bản các xuất bản phẩm phục vụ cho toàn ngành trong năm 2020 theo đúng chỉ đạo của đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.
Tại buổi làm việc, đại diện các Phòng, Ban chuyên môn của 02 đơn vị cũng đã trực tiếp trao đổi, thảo luận, đề xuất những giải pháp, nhiệm vụ cụ thể để tập trung triển khai trong năm 2020, trong đó bao gồm hệ thống các ấn phẩm liên quan đến án lệ và bình luận, giải đáp, hướng dẫn nghiệp vụ, kỹ năng dành cho thẩm phán, hội thẩm nhân dân, thư ký và hòa giải viên của Tòa án; hướng dẫn thủ tục áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời; tập hợp những bản án kiểu mẫu về nội dung, kỹ năng viết bản án ở các lĩnh vực cụ thể; rà soát, lựa chọn những đề tài nghiên cứu khoa học của ngành Tòa án để đề xuất cấp có thẩm quyền để xuất bản thành sách nghiên cứu, chuyên khảo…
Kết thúc buổi làm việc, đồng chí Giám đốc Nhà xuất bản Tư pháp và đồng chí Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học Tòa án nhân dân tối cao đã thống nhất trong thời gian tới sẽ tiếp tục tăng cường, thúc đẩy mối quan hệ giữa hai đơn vị, thường xuyên trao đổi thông tin trong Ban Lãnh đạo, các Phòng chuyên môn để không ngừng nâng cao hiệu quả phối hợp, cam kết bảo đảm chất lượng và tiến độ các công việc đã được 02 bên thống nhất đề ra trong năm 2020, qua đó góp phần làm sâu sắc thêm mối quan hệ thường xuyên, chặt chẽ giữa Bộ Tư pháp và Tòa án nhân dân tối cao./. 
 Tổ Quản lý Website Nhà xuất bản Tư pháp