Tiếp tục tăng cường phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp

24/07/2019
Tiếp tục tăng cường phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp
Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả phối hợp thực hiện các nhiệm vụ trong công tác, ngày 20/7/, tại trụ sở Nhà xuất bản Tư pháp, Đoàn công tác của Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia do đồng chí Hoàng Quốc Hùng, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm làm Trưởng đoàn cùng với tập thể Lãnh đạo Trung tâm, các Phòng chuyên môn trực thuộc làm việc với Nhà xuất bản Tư pháp. Tiếp và làm việc với Đoàn công tác, về phía Nhà xuất bản Tư pháp có đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Nhà xuất bản, cùng tập thể Ban Lãnh đạo và cán bộ chủ chốt của đơn vị.
Tại buổi làm việc, đồng chí Hồ Quang Huy đã thông tin khái quát về tình hình hoạt động của đơn vị thời gian qua, trong đó đặc biệt là những kết quả đạt được trong hoạt động in, phát hành, theo dõi, quản lý các loại mẫu Phiếu lý lịch tư pháp. Trong bối cảnh nhu cầu sử dụng Phiếu lý lịch tư pháp ngày càng tăng, việc quản lý, sử dụng hiệu quả Phiếu lý lịch tư pháp chính là góp phần bảo vệ quyền con người, quyền công dân, tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, quản lý xã hội, trên cơ sở nghiên cứu, đánh giá toàn diện vấn đề, được sự đồng ý của Lãnh đạo Bộ, trong thời gian qua, Nhà xuất bản Tư pháp đã phối hợp với Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia triển khai việc dán tem chống giả trên Phiếu lý lịch tư pháp số 1 và số 2. Đồng thời, nhằm nâng cao chất lượng Phiếu lý lịch tư pháp, Nhà xuất bản Tư pháp cũng đã tăng định lượng từ giấy Offset In-đô định lượng 80g/m2 lên giấy Offset In-đô định lượng 100g/m2.
Các giải pháp nêu trên không làm tăng chi phí xã hội, không phát sinh thêm chi phí mà người dân, Nhà nước phải bỏ ra khi yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp, trong khi lại đạt được yêu cầu, mục tiêu phục vụ người dân, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, cũng như bảo đảm uy tín, thương hiệu sản phẩm của Nhà xuất bản Tư pháp. Qua theo dõi, người dân, các cơ quan tư pháp địa phương đánh giá cao việc triển khai các giải pháp nêu trên của 02 đơn vị...
Trân trọng cảm ơn sự phối hợp và những tình cảm tốt đẹp của Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia, trong thời gian tới, Nhà xuất bản Tư pháp mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ của Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác, cụ thể như: Tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong hoạt động in, phát hành, theo dõi, quản lý các loại mẫu Phiếu lý lịch tư pháp; tạo điều kiện để đại diện Nhà xuất bản Tư pháp được tham gia các Đoàn kiểm tra, làm việc với địa phương về công tác lý lịch tư pháp; cùng nhau xây dựng, xuất bản các xuất bản phẩm nhằm nâng cao kỹ năng, trình độ của cán bộ làm công tác cấp Phiếu lý lịch tư pháp…
Thay mặt Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia, đồng chí Hoàng Quốc Hùng, Giám đốc Trung tâm bày tỏ vui mừng khi đây là lần đầu tiên Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia chính thức thăm, làm việc với Nhà xuất bản Tư pháp. Vui mừng về những kết quả công tác mà Nhà xuất bản Tư pháp đạt được trong 6 tháng đầu năm 2019, đồng chí Giám đốc Trung tâm cũng thông tin khái quát về tình hình hoạt động của Trung tâm, cũng như đề xuất các giải pháp để tiếp tục tăng cường hiệu quả quản lý cơ sở dữ liệu, công tác tham mưu cho Lãnh đạo Bộ trong hoạt động quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp. Nhất trí với đề nghị của Nhà xuất bản Tư pháp, trong thời gian tới, 02 đơn vị sẽ thông tin kịp thời, tiếp tục phối hợp chặt chẽ để cùng nhau giải quyết tốt các vấn đề phát sinh trong lĩnh vực lý lịch tư pháp… Đồng thời, đồng chí Giám đốc Trung tâm nhấn mạnh việc gặp gỡ, đối thoại giữa 02 đơn vị nói riêng và giữa các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp nói chung sẽ tiếp tục được thực hiện nhằm gắn kết toàn diện hơn nữa công tác giữa các đơn vị thuộc Bộ, tăng cường trao đổi kinh nghiệm, chuyên môn, nghiệp vụ, cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị Bộ, Ngành Tư pháp giao./.
Tổ Website Nhà xuất bản Tư pháp