Công văn 3269/BTP-VP thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 20/9/2021 của UBND TP. Hà Nội

23/09/2021
Thực hiện Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 20/9/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố trong tình hình mới, Bộ Tư pháp đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thực hiện một số yêu cầu sau:
1. Bố trí cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc theo nguyên tắc 50/50 (50% tại cơ quan và 50% sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà). Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo hình thức trực tiếp của các đơn vị hoạt động bình thường, đảm bảo kịp thời giải quyết thủ tục hành chính cho các cá nhân và tổ chức theo quy định.
2. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động công vụ. Các cuộc họp được ưu tiên tổ chức bằng hình thức trực tuyến, trường hợp tổ chức họp trực tiếp phải đảm bảo các yêu cầu sau:
- Số lượng người tham dự họp:
+ Tại trụ sở cơ quan Bộ: Bố trí không quá 15 người dự họp tại Phòng họp số 1, số 2; không quá 30 người dự họp tại Hội trường A; không quá 40 người dự họp tại Hội trường đa năng;
+ Các đơn vị ngoài trụ sở cơ quan Bộ bố trí số lượng người dự họp không quá 50% số ghế ngồi trong phòng họp và tối đa không quá 20 người dự họp.
- Đại biểu mời dự họp: Đảm bảo đã được tiêm ít nhất 01 mũi vắc xin phòng Covid-19; không có các triệu chứng ho, sốt, khó thở; không về từ vùng dịch trong vòng 14 ngày, không thuộc các trường hợp được xác định là F2, F3.
- Thủ trưởng đơn vị chủ trì cuộc họp chịu trách nhiệm về các biện pháp và yêu cầu phòng, chống dịch khi tổ chức các cuộc họp.
3. Quán triệt, yêu cầu công chức, viên chức, người lao động tiếp tục thực hiện các biện pháp về phòng, chống dịch theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Bộ Tư pháp và chính quyền địa phương nơi sở tại; thực hiện nghiêm 5K, khai báo y tế hàng ngày trên website: www.tokhaiyte.vn hoặc các ứng dụng Ncovi, Bluezone; quét mã QR-Code khai báo y tế khi vào trụ sở cơ quan, đơn vị; tuyệt đối không lơ là, chủ quan trước diễn biến của dịch bệnh.
Trên đây là yêu cầu của Bộ Tư pháp về việc thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 20/9/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, đề nghị Thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc thực hiện./.
 

File đính kèm