Hồ sơ thẩm định Nghị định về khai thác tài nguyên nước

05/03/2024
Hồ sơ thẩm định dự thảo Nghị định quy định việc hành nghề khoan nước dưới đất, kê khai, đăng ký, cấp phép, dịch vụ tài nguyên nước và tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước