HSTĐ Dự thảo Nghị định về việc tạm sử dụng rừng phục vụ thi công dự án nguồn điện và lưới điện

20/02/2024
Hồ sơ thẩm định dự thảo Nghị định quy định về việc tạm sử dụng rừng phục vụ thi công dự án nguồn điện và lưới điện để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng

Xem chi tiết tại file đính kèm./.