TLTĐ DT Nghị định về quản lý hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển, vùng nước đường thủy nội địa

09/11/2023
Hồ sơ thẩm định dự thảo Nghị định về quản lý hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa (thay thế Nghị định số 159/2018/NĐ-CP ngày 28/11/2018 của Chính phủ)