TLTĐ DT QĐ quy định trình tự, thủ tục giám định chất lượng, giá trị máy móc, dây chuyền công nghệ

27/09/2023
Tài liệu họp thẩm định thẩm định dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện giám định chất lượng và giá trị máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ của dự án đầu tư.