Quyết định về việc công nhận bổ sung kết quả thi tuyển Chấp hành viên sơ cấp năm 2022

07/09/2023
Quyết định số 2158/QĐ/BTP ngày 06-9-2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc công nhận bổ sung kết quả thi tuyển Chấp hành viên sơ cấp năm 2022.