TLTĐ Quyết định quy định định mức chi phí tái chế đối với một đơn vị khối lượng sản phẩm, bao bì

30/08/2023
Tài liệu thẩm định dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định định mức chi phí tái chế đối với một đơn vị khối lượng sản phẩm, bao bì và chi phí quản lý hành chính phục vụ quản lý, giám sát và hỗ trợ thực hiện trách nhiệm tái chế sản phẩm, bao bì và trách nhiệm thu gom, xử lý chất thải của nhà sản xuất, nhập khẩu

Xem chi tiết tại file đính kèm./.