Tài liệu họp thẩm định dự thảo Nghị định về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất

13/03/2023
​Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp đăng tải tài liệu họp thẩm định Dự thảo Nghị định về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất.

Thời gian họp: 14h00 ngày 15/3/2023.
Chi tiết xem tài liệu đính kèm.