Kế hoạch tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Bộ Tư pháp khóa II, kỳ họp thứ 20 (mở rộng)

11/01/2023
THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM
- Thời gian: ½ ngày, dự kiến thứ Năm, ngày 12/01/2023.
- Địa điểm: Tại Hội trường A, nhà N1, Trụ sở Bộ Tư pháp, 56-58-60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội.
Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại Bộ và trực tuyến gồm các điểm cầu: Cục Công tác phía Nam và các Trường Cao đẳng.
THÀNH PHẦN THAM DỰ HỘI NGHỊ
1. Đại biểu mời dự: Lãnh đạo và các Ban Công đoàn Viên chức Việt Nam; Đảng ủy Bộ; Lãnh đạo Bộ; Lãnh đạo các đơn vị: Văn phòng Bộ; Văn phòng Đảng - Đoàn thể; Vụ Tổ chức cán bộ; Ban Thanh tra nhân dân Bộ; chi hội Hội Cựu chiến binh cơ quan Bộ; Bộ Đoàn thanh niên Bộ; phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam (gồm cả truyền hình pháp luật), Cục Công nghệ thông tin.
2. Thành phần triệu tập Hội nghị: Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Bộ; Các đồng chí Uỷ viên Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Bộ; thành viên các Ban Công đoàn Bộ; Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Tổ trưởng, tổ phó các Công đoàn thuộc Công đoàn Bộ tại Hà Nội; đối với các điểm cầu mời đại diện cấp ủy và Ban Chấp hành Công đoàn các đơn vị; Các tập thể được tặng Giấy khen của Công đoàn Bộ và Công đoàn Viên chức Việt Nam (nếu có) dự tại Bộ.
Số lượng đại biểu:  Dự kiến khoảng 100 đại biểu.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm