Thẩm định dự thảo QĐ quy định việc tổ chức lễ động thổ, lễ khởi công, lễ khánh thành công trình XD

12/07/2022
Hồ sơ thẩm định dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định việc tổ chức lễ động thổ, lễ khởi công, lễ khánh thành công trình xây dựng