Thẩm định DT NĐ về Cơ chế thử nghiệm có kiểm soát hoạt động CN tài chính trong lĩnh vực ngân hàng

04/07/2022
Hồ sơ thẩm định dự thảo Nghị định về Cơ chế thử nghiệm có kiểm soát hoạt động công nghệ tài chính trong lĩnh vực ngân hàng