Thẩm định dự thảo NĐ về mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước

16/06/2020

Tài liệu thẩm định dự thảo Nghị định Quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước đến hết ngày 31/12/2020
 
Xem chi tiết tại tệp đính kèm./.