Tài liệu Họp thẩm định dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 115/2013/NĐ-CP

09/10/2019

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 về thẩm định dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và Quyết định số 1822/QĐ-BTP ngày 30/8/2016  của Bộ Tư pháp về việc thành lập Hội đồng tư vấn thẩm định dự thảo các Nghị định quy định chi tiết Luật xử lý vi phạm hành chính, Bộ Tư pháp tổ chức cuộc họp tư vấn thẩm định đối với dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2013/NĐ-CP ngày 03/10/2013 của Chính phủ quy định về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính.
Trân trọng kính mời đồng chí tham dự cuộc họp.
Thời gian: 08h30, ngày 11 tháng 10 năm 2019 (Thứ Sáu)
Địa điểm: Trụ sở cơ quan Bộ Tư pháp, số 58-60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội.
(Đại biểu dự họp vui lòng xem thông tin về phòng họp tại Bảng tin, cổng chính trụ sở Bộ Tư pháp).
Để thuận lợi cho việc tổ chức cuộc họp, đề nghị đồng chí đăng ký danh sách dự họp trước 10h00 ngày 10/11/2019.
Thông tin chi tiết liên hệ: Đ/c Phạm Thị Hồng Vân, Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Bộ Tư pháp (ĐTCQ: 04.6273.9796 -  DĐ: 0967.631.466).
 
Trân trọng cảm ơn!