Thông cáo báo chí về Báo cáo thi hành Luật Thủ đô

11/10/2019
Ngày 10/10/2019, một số cơ quan báo chí đã đưa tin về Báo cáo số 296/BC-CP ngày 19/7/2019 của Chính phủ về việc thi hành Luật Thủ đô, trong đó có nội dung về một số số liệu liên quan đến ô nhiễm môi trường không khí Thủ đô chưa được cập nhật. Về vấn đề này, Bộ Tư pháp xin thông tin như sau:

Xem chi tiết tại file đính kèm
 

File đính kèm