Thông cáo báo chí kết quả sơ kết 03 tháng triển khai thí điểm Phân hệ đăng ký khai sinh và cấp Số định danh cá nhân cho trẻ đăng ký khai sinh từ ngày 01/01/2016

28/04/2016
Ngày 28/4/2016, được sự đồng ý của Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Cục Công nghệ thông tin và Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực đã phối hợp tổ chức Hội nghị Sơ kết 03 tháng triển khai thí điểm Phân hệ đăng ký khai sinh và cấp Số định danh cá nhân cho trẻ đăng ký khai sinh từ ngày 01/01/2016. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc đã tới dự và chỉ đạo Hội nghị.
Từ ngày 01/01/2016, Bộ Tư pháp (Cục Công nghệ thông tin và Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực) phối hợp với Bộ Công an (Cục Cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư – Tổng cục Cảnh sát) tiến hành triển khai thí điểm Phân hệ đăng ký khai sinh và cấp Số định danh cá nhân cho trẻ đăng ký khai sinh tại 04 thành phố gồm: Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh và huyện Quế Phong tỉnh Nghệ An. Số định danh được cấp từ thời điểm này là số định danh chính thức sẽ sử dụng trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và được dùng khi cấp Thẻ căn cước công dân sau này.
Sau hơn ba tháng triển khai thử nghiệm, Phân hệ đăng ký khai sinh và cấp Số định danh cá nhân đã thu được những kết quả rất đáng khích lệ, khẳng định hướng đi đúng đắn, kịp thời của công tác thí điểm. Cụ thể là, tính đến hết ngày 31/03/2016, trên toàn Phân hệ đã ghi nhận có 69.524 hồ sơ đăng ký khai sinh được đăng ký thành công, trong đó có 66.705 trường hợp thuộc diện đăng ký khai sinh lần đầu và được cấp số định danh cá nhân; các trường hợp còn lại thuộc diện đăng ký khai lần đầu nhưng trẻ được khai sinh lấy quốc tịch nước ngoài hoặc thuộc diện đăng ký lại do đó không được cấp Số định danh.
Bộ Tư pháp cũng đã cấp tài khoản cho 1.594 người là công chức làm công tác hộ tịch của 1.276 đơn vị Phòng Tư pháp cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn 04 thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh và huyện Quế Phong tỉnh Nghệ An tham gia sử dụng Phân hệ.
Với thời gian triển khai và thời lượng đào tạo hết sức ngắn, mặc dù còn nhiều bỡ ngỡ dẫn đến khó tránh khỏi một số thiếu sót, tuy nhiên, các kết quả về dữ liệu điện tử đăng ký khai sinh đã minh chứng cho việc triển khai thí điểm Phân hệ đăng ký khai sinh của Bộ Tư pháp và việc cấp Số định danh cá nhân của Bộ Công an là hết sức kịp thời và đúng đắn. Đây chính là tiền đề quan trọng để hai Bộ tiếp tục phối hợp xây dựng, triển khai Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc, Hệ thống thông tin đăng ký, quản lý hộ tịch và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên diện rộng trong thời gian tới đây./.
 

File đính kèm