Thông cáo báo chí về kết quả kỳ thi tuyển lãnh đạo cấp Vụ Bộ Tư pháp năm 2015

03/09/2015
Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về đổi mới công tác tuyển chọn, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý và Đề án tiếp tục thí điểm thi tuyển lãnh đạo Vụ một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp ban hành kèm theo Quyết định số 748/QĐ-BTP ngày 21/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp; theo tinh thần Kết luận của Bộ Chính trị tại Thông báo số 202-TB/TW ngày 26/5/2015 của Văn phòng Trung ương Đảng về Đề án “Thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng” và được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, Bí thư Ban cán sự Đảng Chính phủ, Bộ Tư pháp đã hoàn thành Kỳ thi tuyển lãnh đạo cấp Vụ năm 2015 đối với 03 chức danh: Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội, Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật và Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế.

Kỳ thi đã được tiến hành nghiêm túc, chặt chẽ, công khai và khách quan theo đúng Đề án, Kế hoạch đã đề ra. 08 ứng viên dự thi vào các chức danh thi tuyển đã trải qua 03 phần thi: Xây dựng Đề án, Bảo vệ Đề án và Trả lời câu hỏi tình huống . Đối với chức danh Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, ứng viên còn trải qua nội dung Phỏng vấn tiếng Anh, đánh giá năng lực ngoại ngữ trong phần thi Trả lời câu hỏi tình huống.

Trong 02 ngày 31/8 - 01/9/2015, Bộ Tư pháp đã tổ chức thi 02 phần: Bảo vệ Đề án và Trả lời câu hỏi tình huống (Phần xây dựng Đề án đã được chấm riêng). Đến dự Khai mạc kỳ thi có sự tham dự của đại diện các Ban Đảng Trung ương và Lãnh đạo Bộ Nội vụ. Các buổi thi có sự chứng kiến của Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, tập thể cán bộ chủ chốt của các đơn vị có vị trí thi tuyển, đông đảo đoàn viên, thanh niên, cán bộ, công chức, viên chức các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp. Các cơ quan báo chí cũng đã đến dự và đưa tin về kỳ thi. Trong quá trình chuẩn bị, tổ chức thi, Bộ Tư pháp không nhận được bất cứ đơn thư khiếu nại, kiến nghị liên quan đến kỳ thi và các ứng viên dự tuyển vào các vị trí thi tuyển.

Qua thời gian làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, công tâm và khách quan của các thành viên Hội đồng thi tuyển, kết quả thi của 08 ứng viên đã được công bố công khai.

Trên cơ sở kết quả thi, Hội đồng thi tuyển đã lựa chọn được 03 ứng viên trúng tuyển vào 03 chức danh lãnh đạo, cụ thể như sau:

1. Ông Đồng Ngọc Ba trúng tuyển vào chức danh Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật

2. Ông Lê Đình Vinh trúng tuyển vào chức danh Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội.

3. Bà Trần Thu Hường trúng tuyển vào chức danh Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế.

Kết quả trúng tuyển được công bố công khai tại Lễ bế mạc kỳ thi.

Các ứng viên trúng tuyển sau khi được bổ nhiệm giữ các chức danh lãnh đạo sẽ phải triển khai thực hiện các Đề án đã xây dựng và bảo vệ thành công, được kỳ vọng sẽ đem lại sự đổi mới và phát triển cho các đơn vị mà ứng viên trúng tuyển, góp phần tích cực vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Bộ, ngành Tư pháp được Đảng và Nhà nước giao phó./.