Thông cáo báo chí về thi tuyển lãnh đạo cấp Vụ năm 2015 của Bộ Tư pháp

04/06/2015
Tiếp tục thực hiện chủ trương đổi mới công tác tuyển chọn cán bộ lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và Đề án thí điểm thi tuyển lãnh đạo cấp Phòng, cấp Vụ các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp giai đoạn 2013-2015 ban hành kèm theo Quyết định số 1516/QĐ-BTP ngày 20/6/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp; để tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh trong công tác bổ nhiệm lãnh đạo, quản lý; thu hút, lựa chọn được những người thực sự có phẩm chất đạo đức, năng lực quản lý và chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp để bổ nhiệm vào các chức danh lãnh đạo cấp Vụ của một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp trong năm 2015, đáp ứng yêu cầu nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động của các đơn vị nói riêng, góp phần hoàn thành ngày càng tốt hơn nhiệm vụ chính trị của Bộ, ngành Tư pháp nói chung, ngày 21 tháng 4 năm 2015 Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 748/QĐ-BTP ban hành Đề án tiếp tục thí điểm thi tuyển Lãnh đạo cấp Vụ một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp.

Thực hiện Đề án nêu trên, Bộ Tư pháp và Hội đồng thi tuyển lãnh đạo cấp Vụ Bộ Tư pháp năm 2015 đã tích cực triển khai thực hiện các hoạt động chuẩn bị cho việc tổ chức kỳ thi tuyển đối với 04 vị trí thi tuyển lãnh đạo cấp Vụ đã được xác định trong Đề án với tinh thần phát huy cao nhất tính công khai, minh bạch, khách quan, công bằng của kỳ thi. Tính đến thời điểm này, Hội đồng thi tuyển lãnh đạo cấp Vụ Bộ Tư pháp năm 2015 đã thực hiện được một số công việc theo kế hoạch đã đề ra như sau:

1. Thông báo công khai về việc tiếp tục thí điểm thi tuyển lãnh đạo cấp Vụ một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp (Thông báo số 1380/TB-BTP ngày 27/4/2015 của Bộ Tư pháp).

2. Thông báo gia hạn thời gian nộp Hồ sơ đăng ký dự thi vào các vị trí thi tuyển lãnh đạo cấp Vụ của Bộ Tư pháp năm 2015 (Thông báo số 1787/TB-HĐTT ngày 26/5/2015 của Hội đồng thi tuyển lãnh đạo cấp Vụ).

3. Thông báo công khai tên Đề án đối với 04 vị trí thi tuyển lãnh đạo cấp Vụ của Bộ Tư pháp năm 2015 (Thông báo số 1788/TB-HĐTT ngày 26/5/2015 của Hội đồng thi tuyển lãnh đạo cấp Vụ).

4. Ban hành Kế hoạch tổ chức thí điểm thi tuyển lãnh đạo cấp Vụ của Bộ Tư pháp năm 2015 (Kế hoạch số 1831/KH-HĐTT ngày 29/5/2015 của Hội đồng thi tuyển lãnh đạo cấp Vụ).

5. Tiếp nhận Hồ sơ đăng ký dự thi:

Tính đến thời điểm hết hạn nộp Hồ sơ - ngày 01/6/2015, Hội đồng thi tuyển lãnh đạo cấp Vụ Bộ Tư pháp năm 2015 đã nhận được tổng cộng 10 Hồ sơ đăng ký dự thi vào 04 vị trí thi tuyển lãnh đạo cấp Vụ, cụ thể như sau:

a) Đối với vị trí Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội: Có 04 Hồ sơ đăng ký dự thi, bao gồm:

- TS. Hoàng Xuân Châu, Trưởng phòng Phòng Hành chính - Tổng hợp Trường Đại học Luật Hà Nội;

- PGS.TS Bùi Xuân Hải, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh;

- TS. Trần Kim Liễu, Phó trưởng phòng Phòng Hành chính - Tổng hợp Trường Đại học Luật Hà Nội;

- TS. Lê Đình Vinh, Giám đốc Công ty Luật TNHH Vietthink.

b) Đối với vị trí Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật: Có 02 Hồ sơ đăng ký dự thi, bao gồm:

- TS. Đồng Ngọc Ba, Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật;

- TS. Trần Văn Đạt, Phó Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật.

c) Đối với vị trí Giám đốc Học viện Tư pháp: Có 01 Hồ sơ đăng ký dự thi, bao gồm:

- TS. Đỗ Đức Hồng Hà, Phó Giám đốc phụ trách Học viện Tư pháp.

d) Đối với vị trí Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế: Có 03 Hồ sơ đăng ký dự thi, bao gồm:

- CN. Trịnh Quốc Hòa, Giám đốc Trung tâm hợp tác quốc tế (tại Hà Nội) Trường Cao đẳng kỹ thuật công nghiệp Quảng Ngãi;

- Ths. Trần Thu Hường, Trưởng phòng Phòng Tổ chức bộ máy Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Tư pháp;

- Ths. Nguyễn Văn Tuấn, Trưởng phòng Vụ Pháp luật quốc tế Bộ Tư pháp.

Theo Kế hoạch số 1831/KH-HĐTT, Hội đồng thi tuyển lãnh đạo cấp Vụ Bộ Tư pháp năm 2015 đang khẩn trương tiếp tục triển khai thực hiện các công việc tiếp theo:

1. Ban hành Quy chế tổ chức thi và chấm thi kỳ thi tuyển lãnh đạo cấp Vụ của Bộ Tư pháp năm 2015.

2. Phê duyệt Danh sách người đủ điều kiện dự thi; xin ý kiến Bộ Nội vụ về các trường hợp thuộc diện xét tuyển dụng vào công chức không qua thi tuyển trong trường hợp trúng tuyển kỳ thi tuyển lãnh đạo cấp Vụ của Bộ Tư pháp.

3. Thông báo chính thức cho người dự thi về Tên Đề án và Phạm vi câu hỏi tình huống để thực hiện việc xây dựng Đề án và chuẩn bị cho việc trả lời câu hỏi tình huống. Người dự thi sẽ có thời gian 15 ngày để xây dựng Đề án.

4. Trong tháng 7/2015 (từ ngày 01 - 20/7/2015), Hội đồng thi tuyển sẽ tổ chức chấm điểm Đề án và tổ chức thi các phần thi: Bảo vệ Đề án và Trả lời câu hỏi tình huống.

Kết quả trúng tuyển sẽ được công bố công khai ngay sau buổi thi cuối cùng của kỳ thi. Việc bổ nhiệm đối với người trúng tuyển sẽ được thực hiện trong vòng 07 ngày kể từ ngày công bố kết quả trúng tuyển.File đính kèm