Thông cáo báo chí của Bộ Tư pháp về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với báo chí đưa tin sai sự thật

06/03/2014
Thời gian qua, sau khi Nghị định số 159/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản được ban hành, một số cơ quan báo chí đã phản ánh sự mâu thuẫn, chồng chéo trong các quy định về xử phạt vi phạm hành chính (VPHC) đối với báo chí đưa tin sai sự thật.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Bộ Tư pháp đã chủ động rà soát các Nghị định (NĐ) của Chính phủ về xử phạt VPHC được ban hành theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính, đồng thời chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan để xử lý các vấn đề mà báo chí nêu và thống nhất nhận định như sau:

- Nghị định số 159/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt VPHC trong hoạt động báo chí, xuất bản được áp dụng để xử phạt đối với hành vi đăng, phát thông tin sai sự thật do cơ quan báo chí thực hiện và hành vi cung cấp thông tin sai sự thật do phóng viên thực hiện.

- Mục đích chính của các nghị định xử phạt VPHC trong các lĩnh vực quản lý nhà nước khác là xử phạt cá nhân, tổ chức thực hiện việc cung cấp, đưa tin, công bố thông tin sai sự thật, không bao gồm phóng viên và cơ quan báo chí. Tuy nhiên, do mô tả hành vi tại các nghị định này chưa thật sự rõ ràng nên có thể hiểu trong đó có việc phạt hành chính đối với các cơ quan báo chí và phóng viên.

Bộ Tư pháp ra Thông cáo báo chí về quy định trên như sau: (xem nội dung trong file đính kèm)