Thông cáo báo chí của Bộ Tư pháp về vụ kiện của ông Michael McKenzie (công dân Hoa Kỳ) đối với Chính phủ Việt Nam liên quan đến dự án xây dựng khu du lịch nghỉ dưỡng tại huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận

04/03/2014
Ngày 18 tháng 11 năm 2010, ông Michael McKenzie, công dân Hoa Kỳ,  đã khởi kiện Chính phủ Việt Nam ra Trọng tài quốc tế về dự án xây dựng khu du lịch nghỉ dưỡng South Fork tại tỉnh Bình Thuận với lý do Chính phủ Việt Nam, mà trực tiếp là UBND tỉnh Bình Thuận, đã vi phạm quy định của Hiệp định thương mại song phương Việt Nam - Hoa Kỳ được ký ngày 13 tháng 7 năm 2000. Sau một thời gian giải quyết vụ kiện, Hội đồng trọng tài Quốc tế đã ra phán quyết bác bỏ tất cả các yêu cầu khởi kiện của ông McKenzie; buộc ông McKenzie phải thanh toán toàn bộ các chi phí mà Việt Nam phải chịu khi tham gia vụ kiện, trong đó có các chi phí của Hội đồng trọng tài, chi phí thuê luật sư quốc tế và tham gia phiên họp giải quyết vụ việc tại Hồng Kông.
Bộ Tư pháp ra Thông cáo báo chí về vụ việc nêu trên như sau: (xem nội dung trong file đính kèm)