Thông cáo báo chí về việc Bộ trưởng Bộ Tư pháp CHDCND Lào thăm hữu nghị chính thức Việt Nam 04/07/2007

Nhận lời mời của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Đ/c Cha Lơn Ya Pao Hơ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào đã hội đàm với Đ/c Uông Chu Lưu, Bộ trưởng Bộ Tư pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Thông cáo kỳ họp Hội nghị quan chức pháp luật cao cấp các nước ASEAN (ASLOM10) 17/05/2007

Sáng kiến của Brunei về việc mở rộng nhiệm vụ, quyền hạn của Hội nghị quan chức pháp luật cao cấp các nước ASEAN (ASLOM)