Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo Bộ Tư pháp

Thực hiện Luật Tiếp công dân, Đồng chí Nguyễn Thanh Tịnh, Thứ trưởng Bộ Tư pháp sẽ thực hiện việc tiếp công dân định kỳ tháng 6 năm 2024 về các lĩnh vực: Thi hành án dân sự; bổ trợ tư pháp; hộ tịch, quốc tịch, chứng thực; giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài.
Địa điểm: Tại Trụ sở tiếp công dân của Bộ Tư pháp, số 12 Chu Văn An, Ba Đình, Hà Nội.
Thời gian: Từ 08h00, ngày 21/6/2024 (thứ Sáu).
Bộ Tư pháp xin thông báo để các tổ chức, cá nhân có liên quan biết./.