Thông báo Lãnh đạo Bộ tiếp công dân định kỳ tháng 5/2024

​Thực hiện Luật Tiếp công dân năm 2013, đồng chí Nguyễn Khánh Ngọc, Thứ trưởng Bộ Tư pháp sẽ thực hiện việc tiếp công dân định kỳ tháng 5 năm 2024.

Thời gian: Từ 08h00, ngày 28/5/2024 (thứ Ba). 
Địa điểm: Tại Trụ sở tiếp công dân của Bộ Tư pháp, số 12 Chu Văn An, Ba Đình, Hà Nội.