​Thông báo phát sóng Chương trình phóng sự "Trợ giúp pháp lý - Hỗ trợ người dân tộc thiểu số tránh vòng lao lý" tại Bản tin thời sự, kênh Truyền hình thông tấn VNEWS

Thông báo phát sóng Chương trình phóng sự "Trợ giúp pháp lý - Hỗ trợ người dân tộc thiểu số tránh vòng lao lý" tại Bản tin thời sự, kênh Truyền hình thông tấn VNEWS
Chương trình phóng sự “Trợ giúp pháp lý - Hỗ trợ người dân tộc thiểu số tránh vòng lao lý” sẽ được phát vào lúc 6 giờ15 phút ngày 16/9/2023 Mục Chuyện hôm nay thuộc Bản tin thời sự (Bản tin thời sự bắt đầu vào 6 giờ) trên kênh Truyền hình thông tấn VNEWS. Phóng sự dựa trên vụ việc trợ giúp pháp lý do Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Lạng Sơn thực hiện.
Trân trọng thông báo và kính mời công chức, viên chức, người lao động toàn ngành Tư pháp và quý vị khán giả quan tâm theo dõi!