Thông báo đường link phim Diễn án vụ việc trợ giúp pháp lý đã phát tháng 8 trên kênh VTV5 - Đài Truyền hình Việt Nam

1. Vào ngày 27/8/2023, Phim diễn án vụ việc trợ giúp pháp lý “Trợ giúp pháp lý cho người thuộc hộ nghèo" - tiếng Jrai (phụ đề tiếng Việt) đã phát trên kênh VTV5 - Đài Truyền hình Việt Nam (Phim dựng dựa trên vụ việc trợ giúp pháp lý có thật do Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh Đồng Tháp thực hiện) 
Đường link phim diễn án: 
https://vtvgo.vn/video/chuong-trinh-tieng-jrai-10718961.html
2. Vào ngày 28/8/2023, Phim diễn án vụ việc trợ giúp pháp lý “Trợ giúp pháp lý lấy lại công bằng cho ngươi có công với cách mạng" - tiếng H'mông (phụ đề tiếng Việt) đã phát trên kênh VTV5 Đài truyền hình Việt Nam (Phim dựng dựa trên vụ việc trợ giúp pháp lý có thật do Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh Ninh Thuận thực hiện) 
Đường link phim diễn án: 
https://vtvgo.vn/ts/10750756?fbclid=IwAR062tkdY6Iq2j9C_N2C9p62Dv5opYcrpscuTo_d0MKzpke_WerrkNq1i-Q
Trân trọng thông báo và kính mời công chức, viên chức, người lao động toàn ngành Tư pháp và quý vị khán giả quan tâm theo dõi!