Thông báo phát sóng “Diễn án vụ việc trợ giúp pháp lý” trên kênh VTV5 Tây Nguyên - Đài Truyền hình Việt Nam

Phim diễn án: Trợ giúp pháp lý cho người dân tộc thiểu số - Được phát sóng trên kênh VTV5 Tây Nguyên vào lúc 14h00 ngày 11/9/2023 - tiếng H’Mông (tựa đề tiếng Việt) -(Phóng sự dựa trên vụ việc TGPL do Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh Hòa Bình thực hiện).
Trân trọng thông báo và kính mời công chức, viên chức, người lao động toàn ngành Tư pháp và quý vị khán giả quan tâm theo dõi!