Thông báo phát sóng “Diễn án vụ việc trợ giúp pháp lý” trên kênh VTV5 - Đài Truyền hình Việt Nam

1. Phim diễn án: Trợ giúp pháp lý - Trả lại sự bình yên cho những người dân nghèo - Được phát sóng trên kênh VTV5 Tây Nguyên vào lúc 06h00 ngày 08/9/2023 - tiếng Jrai (phụ đề tiếng Việt) - (Phim dựa trên vụ việc TGPL do Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh Điện Biên thực hiện) 
2. Phim diễn án : Trợ giúp pháp lý - Hành trình trên mảnh đất được tìm lại - Được phát sóng trên kênh VTV5 Hà Nội vào lúc 07h00 ngày 09/9/2023 - tiếng Mông (phu đề tiếng Việt) - (Phim dựa trên vụ việc TGPL do Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh Điện Biên thực hiện).
Trân trọng thông báo và kính mời công chức, viên chức, người lao động toàn ngành Tư pháp và quý vị khán giả quan tâm theo dõi!"