Thông báo nhập học và khai giảng 02 Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch cho công chức làm công tác hộ tịch tại UBND cấp xã, cấp huyện tỉnh Bình Định năm 2023


Xem chi tiết tại file đính kèm./.