Thông báo về việc tiếp tục gia hạn thời gian đăng ký tham dự Lớp bồi dưỡng nghề công chứng khóa 13, khóa 14 năm 2023

Thông báo về việc tiếp tục gia hạn thời gian đăng ký tham dự Lớp bồi dưỡng nghề công chứng khóa 13 (lớp tổ chức tại Hà Nội), khóa 14 (lớp tổ chức tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh) năm 2023


Xem chi tiết tại file đính kèm./.