Thông báo tiếp tục gia hạn thời gian đăng ký tham gia Lớp bồi dưỡng nghề Thừa phát lại khóa III năm 2023


Xem chi tiết tại file đính kèm./.
File đính kèm