Thông báo về việc nghỉ Tết Nguyên Đán năm 2023

Bộ Tư pháp thông báo về việc nghỉ Tết Nguyên Đán năm 2023.

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ
Căn cứ Thông báo số 5034/TB-BLĐTBXH ngày 07 tháng 12 năm 2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã Hội về việc nghỉ Tết Âm lịch năm 2023 và Quốc khánh năm 2023 của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, Bộ Tư pháp thông báo việc nghỉ Tết Âm lịch, đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thực hiện một số việc như sau:
1. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp được nghỉ Tết Âm lịch năm 2023 từ thứ Sáu ngày 20/01/2023 Dương lịch (tức ngày 29 tháng Chạp năm Nhâm Dần) đến hết ngày thứ Năm ngày 26/01/2023 Dương lịch (tức ngày mùng 5 tháng Giêng năm Quý Mão). Đợt nghỉ này bao gồm 05 ngày nghỉ Tết Âm lịch và 02 ngày nghỉ bù ngày nghỉ hàng tuần theo quy định tại khoản 3 Điều 111 Bộ Luật Lao động.
2. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ thu xếp cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nghỉ Tết theo đúng chế độ; phân công công việc hợp lý, bảo đảm chất lượng, tiến độ công việc của cơ quan, đơn vị trước và sau ngày nghỉ Tết; phân công lịch trực Tết và thường xuyên nắm tình hình, chủ động xử lý những vấn đề phát sinh; kịp thời báo cáo Lãnh đạo Bộ phụ trách những vấn đề phát sinh thuộc lĩnh vực quản lý.
3. Vụ Tổ chức cán bộ xây dựng lịch phân công trực Lãnh đạo của các đơn vị, chỉ huy trong những ngày nghỉ Tết và thông báo tới  các đơn vị thuộc Bộ để tổ chức thực hiện.
4. Thanh tra Bộ thông báo việc nghỉ tiếp công dân trong những ngày nghỉ Tết tại địa điểm tiếp công dân.
5. Tổng cục Thi hành án dân sự thông báo việc nghỉ Tết đến cán bộ, công chức, người lao động trong Hệ thống Thi hành án dân sự.
6. Văn phòng Bộ, các đơn vị thuộc Bộ có trụ sở riêng xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch trực tại cơ quan, đơn vị nhằm bảo đảm an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường, treo cờ Tổ quốc trong những ngày nghỉ Tết.
Bộ Tư pháp thông báo để Thủ trưởng các đơn vị biết và thực hiện./.
File đính kèm