Thông báo các chương trình đã phát sóng về trợ giúp pháp lý

Vào ngày 26/11/2022 Chương trình góc nhìn VNews - Thông tấn xã Việt Nam đã phát sóng phóng sự “Trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật” và ngày 05/12/2022 trên kênh VTV2 Đài Truyền hình Việt Nam đã phát Chương trình Diễn án vụ việc trợ giúp pháp lý "Thắp sáng trái tim cho em" (Phim dựng dựa trên vụ việc trợ giúp pháp lý có thật do Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Phú Thọ thực hiện).
Trân trọng gửi công chức, viên chức, người lao động của toàn ngành Tư pháp và quý vị khán giả 2 đường link để theo dõi 2 chương trình nói trên !
Đường link phóng sự “Trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật”:
https://vnews.gov.vn/video/goc-nhin-vnews-tro-giup-phap-ly-cho-nguoi-khuyet-tat-61068.htm
Đường link Chương trình Diễn án vụ việc trợ giúp pháp lý "Thắp sáng trái tim cho em"
https://vtv.vn/video/giao-luu-toa-dam-thap-sang-hy-vong-cho-em-592718.htm