Bản tin Tư pháp số đặc biệt hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11

Năm 2022 là dấu mốc vô cùng đặc biệt, bởi đây là năm thứ 10 cả nước tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11). Đây một hoạt động chính trị - pháp lý quan trọng của đất nước. Các bộ, ngành, địa phương đã triển khai nhiều hoạt động phong phú, thiết thực, đóng góp tích cực vào việc lan tỏa, nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật của toàn xã hội.


Xem chi tiết Tại đây./.