Bản tin Tư pháp tháng 9 - Nâng cao trách nhiệm các cơ quan báo chí thuộc Bộ Tư pháp

Thủ tướng chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 9; Tăng cường phối hợp giữa Ủy ban Pháp luật và Bộ Tư pháp; Công tác thi hành án dân sự đạt kết quả đáng ghi nhận; Chính phủ Nhật Bản trao tặng Huân chương Mặt Trời mọc cho nguyên Bộ trưởng Tư pháp Hà Hùng Cường; Trường Đại học Luật Hà Nội - Viện Nghiên cứu lập pháp, UBTVQH: Ký kết Thoả thuận hợp tác giai đoạn 2022 – 2026... Đó là những nội dung đáng chú ý có trong Bản tin Tư pháp tháng 9/2022.

Xem chi tiết Tại đây./.