Thông báo v/v tiếp công dân của Lãnh đạo Bộ Tư pháp tháng 8/2022

Thực hiện Luật Tiếp công dân, đồng chí Lê Thành Long, Bộ trưởng Bộ Tư pháp sẽ thực hiện việc tiếp công dân định kỳ tháng 8 năm 2022 về các lĩnh vực: Thi hành án dân sự; bổ trợ tư pháp; hộ tịch, quốc tịch, chứng thực; giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài.
Thời gian: Từ 08h00 sáng, ngày 11/8/2022 (thứ Năm).
Địa điểm: Tại Trụ sở tiếp công dân của Bộ Tư pháp, số 12 Chu Văn An, Ba Đình, Hà Nội.