Bản tin Tư pháp tháng 05/2022

Chủ tịch nước chủ trì phiên họp thứ 3 xây dựng đề án nhà nước pháp quyền; Bộ Tư pháp – Tòa án nhân dân tối cao: Ký kết Chương trình phối hợp về trợ giúp pháp lý; Bộ Tư pháp đứng đầu Chỉ số CCHC năm 2021; Việt Nam - Thụy Điển: Tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp... Đó là những nội dung đáng chú ý có trong Bản tin Tư pháp tháng 05/2022.

Xem chi tiết Tại đây./.