Thông báo thời gian tổ chức kiểm tra, sát hạch tiếp nhận công chức, tiếp nhận vào làm công chức vào công tác tại Bộ Tư pháp năm 2021

Thông tin chi tiết xem tệp đính kèm./.
File đính kèm